ANIMOK er Danmarks animation festival for børn i dagtilbud og skoler. ANIMOK står for planlægning og udførelse af gratis filmprogrammer, animations konkurrence for skoler, undervisningsmateriale til film og workshops af høj kvalitet. Festivalen kører sideløbende med Viborg Animation Festival.

Store filmoplevelser og samskabelse er de bærende elementer for festivalen. ANIMOK giver børn og deres professionelle voksne redskaber, inspiration og muligheder for at lege og udtrykke sig gennem animation, som et kulturelt og æstetisk udtryksform.  ANIMOK inddrager professionelle kunstnere fra film-, animation-, spil- og illustration branchen, og dermed får børnene et helt særligt indblik i en verden, som de måske ikke rigtigt kender til, men som de måske drømmer om engang at blive en del af. 

ANIMOK viser, hvordan og hvorfor film- og media literacy har en plads i en pædagogisk faglighed i dagtilbud og i en læring- og dannelses faglighed på skole. Dermed er vi med til at sikre, at børn for det første opnår viden om, hvordan de bliver påvirket af medierne, altså hvilke filmiske greb og billedsprog, der bruges i digitale medier, og for det andet opnår redskaber og kompetencer, der styrker og udvikler deres egne æstetiske udtryksformer. ANIMOK er der, hvor kultur og kunst mødes med dannelse og læring.