How to animate

Storyboard – Gør jeres historie visuel

Storyboarding

Storyboard er en hurtigt tegnet tegneserie over historien, og det er et vigtigt arbejdsredskab.

Når historien og dens struktur fremstår helt tydelig i storyboardet, kan der arbejdes konkret med at tydeliggøre og kommunikere i filmen.

Vigtige elementer kan fremhæves gennem arbejdet med kameravinkler og beskæringer.

Arbejd evt. med Post It, så er det nemt at flytte rundt på rækkefølgen, og udskifte når nye idéer opstår. Ofte kommer totalbillederne først. Put nærbillederne ind hen ad vejen, alt efter klassetrin og øvelse.

Ting tager tid

Tegnefilm er en langsommelig affære at fremstille, og derfor er det vigtigt helt nøjagtigt at vide, hvad der skal bruges af baggrunde og ting, og hvad der skal ske i handlingen.

Enten kan alle i gruppen lave hver deres version af historien, som så kan samles til et endelige storyboard eller hvis der er en særlig tegnekyndig i gruppen kan han/hun lave storyboardet evt. sammen med en eller to mere så dialogen fortsættes. Andre gruppemedlemmer kan så begynde at lave figur- og baggrundsdesign.

 

 

 

Gode råd

Begynd der hvor det er nemt! Måske er det midt i filmen, og det er okay. Arbejd videre derfra, så kommer de andre billeder senere.

Lav simple tegninger (tændstikmænd) der nemt kan udskiftes, så der kan komme gang i den kreative proces.

Test storyboardets forståelighed, ved at sende det rundt til de andre grupper, og lad dem genfortælle hvad de ser.

Figur- og baggrundsdesign

Figur

Bevidst figurdesign forstærker filmens udtryk og kommunikation.

Skab figurerne i overensstemmelse med det ord eller den sætning der kom frem under arbejdet med synopsen.

Figurernes design skal understrege deres karakter. Er det en ond person eller en god person, høj eller lav osv. Runde bløde linier udtrykker noget rart, spidse kantede figurer er ikke så behagelige. Der arbejdes med tillægsord i karakteropbygningen.

Figurerne skal have bevægelige led. Det er f.eks. en god ide at se på sit storyboard, om figuren behøver at kunne bevæge benene.

Lav ikke for mange figurer til en film. 3 figurer er bedre end 10. De skal jo alle sammen flyttes, og det tager tid.

Baggrunde

Baggrundene er de gode billeder, som skal danne baggrund for filmens handling.

De skal understøtte handling og indhold i filmen. Er der f.eks. tale om en have, der tilhører en ond person, skal den være gold og bar.

Selve kompositionen af baggrunden skal skabe rum til at lede opmærksomheden hen på figurerne der optræder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode råd 

Sørg altid for at baggrundene er sat meget godt fast inden der animeres. Lav altid baggrundene større end nødvendigt. Beskær med kameraet.

Lim aldrig tingene på baggrunden, da det ofte er svært at bedømme billedbeskæringen uden kameraet. Brug lærertyggegummi som lim.

Brug aldrig bundlinien som gulv. Handlingen skal foregå ca. i midten af billedet.

Lav ikke figurerne for små og lav ikke for mange detaljer.

Lav øjne, næse og mund, så de kan flyttes. Så kan figurerne blinke og skifte udtryk.

Lav større figurer til closeup.

Farverne på figurene skal skille sig ud fra baggrundsfarverne ellers kan figurerne blive svære at se.

Animation – sådan skaber I bevægelse

Bevægelse

Små ryk = langsom bevægelse

Store ryk = hurtig bevægelse

Her gælder det om at få erfaring, så afstanden der rykkes med giver det udtryk man gerne vil have frem. Start altid en bevægelse op langsomt, så kan afstanden øges gradvist.

 

 

 

 

 

Lav pauser

Pauser i bevægelsen er lige så vigtige som bevægelsen. Det giver klarhed og giver tid til evt. dialog. Pauserne er også en nem måde at få en længere film på.

Hver gang der skal ske noget nyt, skal der være en pause, og når en bevægelse er færdig, skal der være en pause. Så hvis en figur har været ved at gå, og nu skal til at drikke, skal der være en pause mellem de to udsagn.

Pauser laves ved at der filmes mange gange på den samme position. Det er svært at huske det med pauserne.

Ned før op 

Tænk altid lige modsat før figuren sættes igang i en retning. Det vil sige, hvis en figur skal hoppe op, så først ned i knæ, eller hvis der skal slås fremad, så skal armen først tilbage, og så frem til slag. Skal en bil køre frem, så træk den først lidt tilbage.

 

 

 

 

 

En ting af gangen

Der må kun ske en ting ad gangen på skærmen. Seeren kan ikke nå at opfatte mere. Tænk på hvor umuligt det er at gribe to bolde. Så hvis der er flere figurer i billedet, bliver publikum forvirret, og ved ikke hvor det er vigtigst at se hen.

 

 

 

 

 

 

Skift mellem nærbilleder og totalbilleder

For at skabe en spændende og dynamisk film er det en rigtig god ide at skifte mellem nærbilleder og totalbilleder. 

Total billeder bruger man oftest når man skal præsentere noget – eks. hvor befinder vi os henne? 

Nærbilleder bruger man oftest, når vi skal vise reaktioner, følelser eller vigtige elementer – eks. en telefon, der ringer, et mordvåben, en person, der græder osv. 

 

Gode råd

Hjælp hinanden med at huske pauserne.

Brug 2 hænder, når der flyttes på figurerene. Hold på figuren med den ene og flyt med den anden hånd.

Bevæg kun en figur ad gangen. Sæt de figurer, som ikke skal bevæge sig, godt fast.

Se ofte hvad du har lavet, for at bedømme hastigheden, for at se om historien forståes og for at være sikker på, at der er plads til det, der evt. skal siges.

Lyd – sådan skaber I stemning

Lydeffekter

Lyden er en meget vigtig medspiller, der helt kan ændre stemningen i animationsfilmen. Tænk på scenariet, hvor en ældre mand giver et barn en is. Hvis musikken er glad og let, er det sikkert en bedstefar med sit barnebarn. Er musikken derimod dyster, ændrer scenariet sig til en børnelokker, der har den første kontakt med sit offer.

Lydeffekter er med til at tydeliggøre handlingen i animationen. Ofte er lydeffekter ikke naturalistiske. Lydeffekter beskriver ofte en indre oplevelse. Så når en figur opdager, at nu begynder “jorden at brænde,” kan det være en god idé, at lave en ganske svag knitrende lyd eller tape der bliver rykket af sin rulle, kan lyde som en elefant, der revner.

Musik

Ønsker I at sætte musik til jeres animation, kan I enten selv producere den eller hente CODA-fri musik på nettet.

I må IKKE hente musik på nettet med ophavsret. Det vil betyde at jeres film ikke må vises offentligt, og at vi derfor heller ikke må vise den til andre, feks. på vores hjemmeside eller i biografen.

 

 

 

 

 

Dialog

Lyden er en meget vigtig medspiller, der helt kan ændre stemningen i animationsfilmen. Tænk på scenariet, hvor en ældre mand giver et barn en is. Hvis musikken er glad og let, er det sikkert en bedstefar med sit barnebarn. Er musikken derimod dyster, ændrer scenariet sig til en børnelokker, der har den første kontakt med sit offer.

Lydeffekter er med til at tydeliggøre handlingen i animationen. Ofte er lydeffekter ikke naturalistiske. Lydeffekter beskriver ofte en indre oplevelse. Så når en figur opdager, at nu begynder “jorden at brænde,” kan det være en god idé, at lave en ganske svag knitrende lyd eller tape der bliver rykket af sin rulle, kan lyde som en elefant, der revner.

Gode råd

Leg med at finde lydene i omgivelserne.

At finde lydene på nettet tager meget lang tid og er ikke den samme kreative proces.

Sig aldrig med ord det, som kan vises som handling.

Begynd lyden allerede i det foregående klip.

Stop aldrig lyden lige ved klippet.

Lav lyden i ét hug hvis muligt. Stop ikke selv om der bliver sagt noget forkert. Der er nok noget der kan bruges. Det er jo altid muligt at lave det om.