Konkurrenceregler

Hvor mange film kan en klasse deltage med?

Klassen kan deltage med én film. Hvis klassen laver flere film, foreslår vi, at man laver en mini festival eller udvælgelse på egen skole/klasse, hvor der udvælges én film til ANIMOK.

Hvor lang må
vores film være?

Filmen må max være 2 min. og inkludere en titel og rulletekst

Hvad med lyd
på vores film?

Der skal være lyd på jeres film.

Arbejd med lyd på 3 niveauer:

  • Baggrunds lyde. Kan eksempelvis være et musikstykke, som sætter en stemning.
  • Rekvisitlyde.  Også kaldet foley-lyde. Det er lyden af uret der tikker i den stille stue, fuglene, der synger i haven, bilerne der kører og dytter inde i storbyen, slam-lyden, når hånden rammer kinden i en slåskamp osv. 
  • Dialog/tale. Når jeres figurer taler til hinanden. Et ekstra tip for at gøre jeres film endnu mere levende, så husk at bevæg deres munder, når de taler. Skift mellem en rund mund og en lige mund. Det ser fedt ud!  Tal er måske også, hvis I har en fortæller i jeres film.  

Årets tema
for filmen?

I 2020 skal I skabe en animerede musikvideo om venskab, hvor musikken og billedsproget understøtter hinanden, og den fortælling, som I gerne vil have frem.

Venskaber er noget af det allervigtigste for os mennesker, både som barn og voksen.

I FN’s børnekonvention, også kaldet for børns rettigheder står der skrevet at “Alle børn har ret til at hvile sig, til fritid, til at lege og deltage i kulturelle og kreative aktiviteter”. Hvad betyder venskaber set fra børns perspektiv? Hvilke størrelser og former findes venskaber i idag, hvor digitale medier får større og større betydning for deres sociale fællesskaber? På godt og ondt. 

I kan lave jeres egen musik, sang, rim til jeres animerede musikvideo eller I kan tage en allerede kendt børnesang/rim/digt, og fortolke den gennem en musikvideo.

Hvornår og hvordan skal filmen afleveres?

Filmen skal afleveres til Animok senest d.11.september ved midnat til dlun@via.dk